Работно Време - 09:00 - 18:00
  • Обадете се Сега

    +359 888756220

  • Свържете се с нас чрез имейл

    jizetrequest@abv.bg

  • Contact

Общи условия за ползване на сайта на AutoRebuild

Уебсайтът на AutoRebuild, разположен на jizet.eu, е произведение, защитено с авторски права, принадлежащо на AutoRebuild. Някои функции на Сайта могат да бъдат предмет на допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайта във връзка с такива функции.

Всички такива допълнителни условия, насоки и правила са включени чрез позоваване в тези Условия.

Тези Условия за използване описват правно обвързващите условия и правила, които контролират използването на сайта Ви. ЧРЕЗ ВЛИЗАНЕ В САЙТА ВИЕ СЪОТВЕТСТВАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ и заявявате, че имате правомощията и капацитета да влезете в тези Условия. ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ НАЙ-МАКСИМА 18 ГОДИНИ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С ВСИЧКИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ Влизайте в и / или използвайте сайта.

Тези условия изискват използването на арбитражен раздел 10.2 на индивидуална основа за разрешаване на спорове и също така ограничават средствата за защита, които са на ваше разположение в случай на спор. Тези Условия за използване са създадени с помощта на Генератора на условията за ползване и Генератора на политиката за поверителност.

Достъп до сайта

При спазване на настоящите условия. Компанията ви предоставя непрехвърлим, неизключителен, отменяем, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, нетърговска употреба.

Определени ограничения. Правата, одобрени за вас в настоящите Условия, са обект на следните ограничения: (а) няма да продавате, давате под наем, давате под наем, прехвърляте, възлагате, разпространявате, хоствате или експлоатирате по друг начин Сайта; (б) не трябва да променяте, да правите производни произведения на, да разглобявате, компилирате обратно или да проектирате обратно всяка част от Сайта; (в) нямате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (г) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към функционалността на сайта ще бъде предмет на настоящите условия. Всички известия за авторски права и други права на собственост на Сайта трябва да се съхраняват върху всички копия от тях.

Компанията си запазва правото да промени, преустанови или прекрати Сайта със или без да Ви уведоми. Вие одобрихте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя каквато и да е поддръжка във връзка със сайта.

С изключение на всяко потребителско съдържание, което можете да предоставите, вие сте наясно, че всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в Сайта и неговото съдържание са собственост на компания или доставчици на компанията. Имайте предвид, че настоящите Условия и достъпът до Сайта не Ви дават никакви права, право на собственост или интерес към или каквито и да е права на интелектуална собственост, с изключение на правата за ограничен достъп, изразени в Раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици запазват всички права, които не са предоставени в настоящите Условия.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и / или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на компанията и компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само за ваше удобство и не преглежда, одобрява, наблюдава, одобрява, гарантира или прави каквито и да било изявления по отношение на връзки и реклами на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат приложимите условия и правила на трети страни, включително практиките за поверителност и събиране на данни на третата страна.

Други потребители. Всеки потребител на сайта е единствено отговорен за всяко свое собствено потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме Потребителско съдържание, вие признавате и се съгласявате, че не носим отговорност за всяко Потребителско съдържание, независимо дали е предоставено от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията не носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на подобни взаимодействия. Ако има спор между вас и който и да е потребител на сайта, ние не сме задължени да участваме.

С това освобождавате и освобождавате завинаги Компанията и нашите служители, служители, агенти, наследници и възложители от, и с това се отказвате и отказвате от всеки минал, настоящ и бъдещ спор, иск, противоречие, искане, право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и естество, които са възникнали или възникват пряко или косвено от или които са свързани пряко или косвено със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, с това се отказвате от Калифорнийския граждански кодекс, член 1542 във връзка с гореизложеното, който гласи: „общото освобождаване не се разпростира върху вземания, за които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова или нейната полза време на изпълнението на освобождаването, което, ако е известно от него или нея, трябва да е повлияло съществено на неговото или нейното споразумение с длъжника. “

„Бисквитки“ и уеб маяци. Както всеки друг уебсайт, AutoRebuild използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите и страниците на уебсайта, до които посетителят е имал достъп или е посетил. Информацията се използва за оптимизиране на опита на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа браузър на посетителите и / или друга информация.

Google DoubleClick DART „бисквитка“. Google е един от доставчик на трети страни на нашия сайт. Той също така използва бисквитки, известни като DART бисквитки, за да показва реклами на посетителите на нашия сайт въз основа на посещението им на www.website.com и други сайтове в интернет. Посетителите обаче могат да изберат да откажат използването на бисквитки DART, като посетят Декларацията за поверителност на рекламите и съдържателната мрежа на Google на следния URL адрес – https://policies.google.com/technologies/ads

Нашите рекламни партньори. Някои от рекламодателите на нашия сайт могат да използват бисквитки и уеб маяци. Нашите рекламни партньори са изброени по-долу. Всеки от нашите рекламни партньори има своя собствена Политика за поверителност на своите политики относно потребителските данни. За по-лесен достъп ние хипервръзка към техните Политики за поверителност по-долу.

Опровержения

Сайтът се предоставя на принципа “такъв, какъвто е” и “достъпен”, а компанията и нашите доставчици изрично се отказват от всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или задължителни, включително всички гаранции или условия за продаваемост , годност за определена цел, заглавие, тихо удоволствие, точност или ненарушаване. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вреден код, пълен, законен , или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква някакви гаранции по отношение на сайта, всички такива гаранции са ограничени по продължителност до деветдесет (90) дни от датата на първото използване.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Лимитиране на отговорност

В максималната степен, разрешена от закона, в никакъв случай компанията или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за пропуснати печалби, изгубени данни, разходи за закупуване на заместващи продукти или непреки, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването от вас или невъзможност за използване на сайта, дори ако компанията е била уведомена за възможността за такива щети. Достъпът и използването на сайта е по ваше усмотрение и риск и вие ще носите пълна отговорност за всяка повреда на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни в резултат на това.

В максимално допустимата степен, разрешена от закона, независимо от противното, съдържащо се тук, нашата отговорност към вас за всякакви щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, по всяко време ще бъде ограничена до максимум петдесет щатски долара (САЩ 50 долара). Съществуването на повече от една претенция няма да увеличи тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици не носят никаква отговорност, произтичаща от или свързана с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаването или изключването на отговорността за случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Срок и прекратяване. Съгласно този раздел, настоящите Условия ще останат в пълна сила и ефект, докато използвате Сайта. Ние можем да спрем или прекратим вашите права за използване на сайта по всяко време по каквато и да е причина по наше собствено усмотрение, включително за всяко използване на сайта в нарушение на настоящите условия. При прекратяване на вашите права съгласно настоящите Условия, вашият акаунт и правото на достъп и използване на сайта ще прекратят незабавно. Разбирате, че всяко прекратяване на вашия акаунт може да включва изтриване на вашето потребителско съдържание, свързано с вашия акаунт, от нашите бази данни на живо. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност към вас за прекратяване на правата ви съгласно настоящите условия. Дори след прекратяване на вашите права по тези Условия, следните разпоредби на тези Условия ще останат в сила: Раздели 2 до 2.5, Раздели 3 и Раздели 4 до 10.

Политика за авторско право

Компанията зачита интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да правят същото. Във връзка с нашия Сайт приехме и внедрихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахването на всякакви нарушаващи материали и прекратяването на потребители на нашия онлайн сайт, които са многократни нарушители на права на интелектуална собственост, включително авторски права. Ако смятате, че един от нашите потребители чрез използването на нашия сайт незаконно нарушава авторските права (права) върху дадено произведение и желаете да бъде премахнат материалът, за който се твърди, че е в нарушение, следващата информация под формата на писмено уведомление (съгласно до 17 USC § 512 (c)) трябва да бъде предоставен на посочения от нас агент по авторските права:

    вашият физически или електронен подпис;
    идентификация на защитените с авторски права произведения, за които твърдите, че са нарушени;
    идентифициране на материалите в нашите услуги, за които твърдите, че нарушават и които поискате да премахнем;
    достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;
    вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;
    декларация, че добросъвестно вярвате, че използването на нежелания материал не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или съгласно закона; и
    декларация, че информацията в уведомлението е точна и под наказание за лъжесвидетелство, че сте или притежател на авторските права, за които се твърди, че са нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, обърнете внимание, че съгласно 17 U.S.C. § 512 (е), всяко погрешно представяне на съществен факт в писмено уведомление автоматично подлага на жалбоподателя отговорност за всички вреди, разходи и адвокатски хонорари, направени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдение за нарушаване на авторски права.

Общи Условия

Настоящите условия подлежат на ревизия от време на време и ако направим някакви съществени промени, може да ви уведомим, като ви изпратим имейл на последния имейл адрес, който сте ни предоставили, и / или чрез видно публикуване на известие за промените в Сайт. Вие носите отговорността да ни предоставите най-актуалния си имейл адрес. В случай че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, е невалиден, изпращането на имейла, съдържащ такова известие, ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всички промени в настоящите Условия ще влязат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането на известие по имейл до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването ни на известие за промените на нашия сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за новите потребители на нашия сайт. Продължаването на използването на нашия сайт след известие за такива промени означава вашето потвърждение за тези промени и съгласието да бъдете обвързани от условията и реда на тези промени. Решаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това Арбитражно споразумение. Той е част от договора ви с компанията и засяга вашите права. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОБЯЗВАНЕ И ОТКАЗ ОТ КЛАСОВА ДЕЙНОСТ.

Приложимост на арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на какъвто и да е продукт или услуга, предоставени от Дружеството, които не могат да бъдат разрешени неофициално или в съда за малки искове, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж на индивидуална основа съгласно условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е уговорено друго, всички арбитражни производства ще се провеждат на английски език. Настоящото споразумение за арбитраж се отнася за Вас и Компанията, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици в интерес, наследници и цесиони, както и за всички упълномощени или неоторизирани потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставяни съгласно Условията.

Изискване за известие и неформално разрешаване на спорове. Преди някоя от страните да може да потърси арбитраж, страната трябва първо да изпрати на другата страна писмено известие за оспорване, в което се описва естеството и основанията на иска или спора и исканото облекчение. Известие до компанията трябва да се изпрати на: Димитър Моллов 3, Младост 1, СОФИЯ. След получаване на известието вие и компанията можете да се опитате да разрешите искането или спора неофициално. Ако вие и компанията не разрешите исковата молба или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на известието, всяка от страните може да започне арбитражно производство. Сумата на всяко предложение за сетълмент, направено от която и да е страна, не може да бъде разкрито на арбитъра, докато арбитърът не определи размера на решението, на което някоя от страните има право.

Правила за арбитраж. Арбитражът се инициира чрез Американската арбитражна асоциация, утвърден доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако AAA не е на разположение за арбитраж, страните се договарят да изберат алтернативен доставчик на ADR. Правилата на доставчика на ADR уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила са в противоречие с Условията. Правилата за арбитраж на потребителите на AAA, уреждащи арбитража, са достъпни онлайн на адрес adr.org или като се обадите на AAA на 1-800-778-7879. Арбитражът се провежда от един неутрален арбитър. Всички искове или спорове, при които общият размер на исканата награда е по-малък от Десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара), могат да бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, основан на неявяване, по избор на страната, която иска облекчение. За искове или спорове, при които общият размер на исканото решение е десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара) или повече, правото на изслушване ще бъде определено от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на 100 мили от вашето пребиваване, освен ако не пребивавате извън Съединените щати и освен ако страните не се споразумеят друго. Ако пребивавате извън САЩ, арбитърът ще уведоми страните разумно за датата, часа и мястото на устните изслушвания. Всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде постановено във всеки съд с компетентна юрисдикция. Ако арбитърът Ви отпусне решение, което е по-голямо от последното предложение за сетълмент, което Компанията Ви е направила преди започване на арбитраж, Компанията ще Ви изплати по-голямата част от присъдата или 2 500,00 $. Всяка страна поема своите разноски и плащания, произтичащи от арбитража, и заплаща равен дял от таксите и разходите на доставчика на АРС.

Допълнителни правила за арбитраж, който не се явява. Ако бъде избран арбитраж, основан на неявяване, арбитражът се провежда по телефона, онлайн и / или въз основа единствено на писмени становища; конкретният начин се избира от страната, инициираща арбитража. Арбитражът не включва лично присъствие от страните или свидетелите, освен ако страните не се споразумеят за друго.

Срокове. Ако Вие или Дружеството преследвате арбитраж, арбитражното действие трябва да бъде инициирано и / или изискано в рамките на давността и в рамките на всеки срок, наложен съгласно Правилата на ААА за съответния иск.

Правомощия на арбитъра. Ако арбитражът бъде иницииран, арбитърът ще реши правата и задълженията на вас и компанията и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или обединен с други дела или страни. Арбитърът има правомощието да дава диспозитивни молби, изцяло или частично от искове. Арбитърът има правомощието да присъжда парични щети и да предоставя всякакви непарични средства за защита или облекчение, достъпни за дадено лице съгласно приложимото законодателство, правилата на AAA и условията. Арбитърът издава писмено решение и декларация за решение, описвайки основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същите правомощия за присъждане на облекчение на индивидуална основа, което би имал съдията в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за вас и компанията.

Отказ от съдебен процес. СТРАНИТЕ СЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ И СТАТУТНИТЕ ПРАВА ДА ИДВАТ КЪМ СЪДА И ДА ИМАТ ПРОБА ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ СЪДЕБНО, вместо да избират, че всички искове и спорове ще бъдат решавани чрез арбитраж съгласно настоящото Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от приложимите в съда правила и подлежат на много ограничен преглед от съда. В случай че възникне съдебен спор между вас и компанията в който и да е щат или федерален съд по иск за освобождаване или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, ВИЕ И КОМПАНИЯТА ОТКАЗВАТЕ ВСИЧКИ ПРАВА НА СЪДЕБНО ПРОБЛЕМ, вместо да решите спорът да бъде разрешен от съдия.

Отказ от клас или консолидирани действия. Всички искове и спорове в обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитрирани или съдебни спорове на индивидуална основа, а не на основата на клас, а искове на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитрирани или съдебни спорове съвместно или консолидирани с тези на всеки друг клиент или потребител.

Поверителност. Всички аспекти на арбитражното производство са строго поверителни. Страните се договарят да пазят поверителност, освен ако законът не изисква друго. Този параграф не пречи на страна да представи на съд всякаква информация, необходима за прилагане на настоящото споразумение, за изпълнение на арбитражно решение или за търсене на възбрана или справедливо облекчение.

Разделяемост. Ако някоя част или части от настоящото Арбитражно споразумение бъде установено съгласно закона за невалидна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, тогава тези специфични части или части няма сила и ефект и се разделят, а останалата част от споразумението продължете с пълна сила и ефект.

Право на отказ. Всяко или всички права и ограничения, посочени в това Арбитражно споразумение, могат да бъдат отказани от страната, срещу която е предявен искът. Такъв отказ няма да се откаже или да засегне друга част от настоящото Арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението. Настоящото споразумение за арбитраж ще оцелее при прекратяването на отношенията ви с компанията.

Съд за искове с малък материален интерес. Независимо от гореизложеното, вие или компанията можете да предявите индивидуален иск в съда за искове с малък материален интерес.

Аварийно справедливо облекчение. Във всеки случай гореизложеното, всяка от страните може да потърси спешно справедливо облекчение пред щат или федерален съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за временни мерки не се счита за отказ от каквито и да било други права или задължения по настоящото Арбитражно споразумение.

Искове, които не подлежат на арбитраж. Независимо от гореизложеното, искове за клевета, нарушаване на Закона за компютърните измами и злоупотреби и нарушаване или присвояване на патент, авторско право, търговска марка или търговска тайна на другата страна не подлежат на настоящото споразумение за арбитраж.

При всички обстоятелства, когато гореспоменатото Споразумение за арбитраж позволява на страните да водят съдебни дела, страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в окръг Холандия, Калифорния, за такива цели.

Сайтът може да е обект на законите за контрол на износа в САЩ и може да бъде предмет на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не изнасяте, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, каквито и да било технически данни в САЩ, придобити от Компанията, или каквито и да било продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на САЩ.

Фирмата се намира на адреса в раздел 10.8. Ако сте жител на Калифорния, можете да подадете жалба до отдел за подпомагане на жалбите към отдела за потребителски продукти към Калифорнийския отдел за потребителски въпроси, като се свържете с тях в писмена форма на 400 R Street, Сакраменто, Калифорния 95814, или по телефона на (800 ) 952-5210.

Електронни комуникации. Комуникацията между вас и компанията използва електронни средства, независимо дали използвате сайта или ни изпращате имейли, или дали компанията публикува съобщения на сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Компанията ви предоставя по електронен път, отговарят на всяко законово задължение, което тези съобщения биха изпълнили, ако са в хартиен вид.

Цели условия. Тези условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на сайта. Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите Условия няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата “включително” означава “включително без ограничение”. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези Условия ще бъдат обезценени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за модифицирана, така че да е валидна и приложима в максималната степен, разрешена от закона. Връзката ви с компанията е на независим изпълнител и никоя от страните не е агент или партньор на другата. Настоящите условия и вашите права и задължения тук не могат да бъдат възлагани, подизпълнявани, делегирани или прехвърляни по друг начин от вас без предварителното писмено съгласие на компанията и всеки опит за възлагане, подизпълнение, делегиране или прехвърляне в нарушение на гореизложеното ще бъде нищожен и нищожен. Компанията може свободно да възложи тези Условия. Условията, посочени в настоящите Условия, са обвързващи за цесионерите.

Вашата поверителност. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

Информация за авторските права / търговската марка. Авторско право ©. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за обслужване, показани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Нямате право да използвате тези марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на трета страна, която може да притежава маркировките.
Информация за връзка

Адрес: Димитър Моллов 3, Младост 1, СОФИЯ

Email: jakometi@abv.bg